Kongresové a podnikateľské centrum

Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Multifunkčné centrum

Aula v blízkosti centra Bratislavy ponúka kapacitu pre 650 ľudí a jej súčasťou je zasadacia miestnosť a bar pre účastníkov.

Reprezentatívne priestory

Reprezentatívne priestory vhodné pre usporiadanie konferencie, prednášky, prezentácie, kongresu, semináru alebo školenia.

Moderné technológie

Priestory auly sú vybavené modernou video technikou so systémom veľkoplošnej projekcie a brilantným audio systémom.

Audiovizuálna technika
Audiovizuálna technika

Aula disponuje modernou audiovizuálnou technikou v hlavnom sále, ale aj ostatných priestoroch.

Technická podpora
Technická podpora

Technická podpora je zabezpečená personálom auly a zamestnancami Ekonomickej univerzity.

Tlmočnícky systém
Tlmočnícky systém

Aula je zariadená miestnosťami a plným technickým príslušenstvom pre zabezpečenie tlmočenia.

Bufet a catering
Bufet a catering

V priestoroch auly sa nachádza bufet s kapacitou pre 200 účastníkov s možnosťou cateringu.

Zasadacia miestnosť
Zasadacia miestnosť

Miestnosť s kapacitou 70 ľudí s technickým vybavením určená pre menšie sedenia ako interview alebo workshop.

Dostupnosť a prístupnosť
Dostupnosť a prístupnosť

Aula je rýchlo dostupná z centra a okolitých častí Bratislavy a je prístupná aj pre zdravotne postihnutých.

Stavba bola dokončená za podpory vlády v roku 2008 ako najmodernejšia aula v strednej Európe.

Referencie

Aula hosťovala mnohé významné univerzitné, vládne, spoločenské ale aj firemné a súkromné akcie.

Aula EUBA

Novovybudovaná multifunkčná aula Ekonomickej univerzity v Bratislave má kapacitu 650 miest a jej reprezentatívne priestory sú vhodné pre usporiadanie konferencií, prednášok, prezentácií, valných hromád a rôznych spoločenských podujatí.
Aula hosťovala mnohé významné univerzitné, vládne, spoločenské ale aj firemné a súkromné akcie.

Adresa a kontakt

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava | areál Ekonomickej univerzity +421 2 6729 5111 cpcus.cpcus@euba.sk