FAQ – Najčastejšie otázky

Lokalita

01. Aké sú možnosti parkovania?Odpoveď je dostačujúca

V areáli Ekonomickej univerzity sa nachádzajú dve parkoviská. Prvé záchytné parkovisko je pred hlavnou budovou s kapacitou 120 miest ( 40 miest vyhradených pre zamestnancov a 80 pre návštevníkov ) a za budovou internátov na nespevnenom parkovisku s kapacitou 100 miest.

Informácie

Adresa auly

Dolnozemská cesta 1
Areál Ekonomickej univerzity
852 35 Bratislava

Kontakt

Email
cpcus.cpcus@euba.sk

Telefón
+421 2 6729 5111

Štatistiky