Mapa

Adresa

Aula sa nachádza na akademickej pôde v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Kontatky

E-mail: cpcus.cpcus@euba.sk
Telefón: +421 2 6729 5111