Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva. Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu

Čítaj viac

Václav Klaus znovu na Ekonomickej univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizuje v dňoch 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ekonomická teória a ekonomická realita 2014“. V rámci konferencie vystúpi v piatok 14.11.2014 o 9.30 h v Aule univerzity s prednáškou na tému „25 rokov od pádu komunizmu“ bývalý prezident ČR prof. Václav Klaus. Po

Čítaj viac

Príhovor rektora na začiatku akademického roka

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, začiatok akademického roka vždy bol a je na univerzitách sviatkom. Je to tradícia, ktorá sa už 74-krát realizuje aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). Tradícia, ktorá je z hľadiska minulosti bohatá na rôzne významné udalosti, osobnosti a skutočnosti, ale zároveň aj veľmi zaväzujúca

Čítaj viac

Medzinárodná vedecká konferencia ICCBIF 2014

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu ICCBIF 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 09. 2014 v Bratislave v priestoroch Národnej banky Slovenska a Hotela Saffron * * * * . Bližšie informácie o konferencii a registračný formulár nájdete na http://iccbif-2014-kbmf.nhf.euba.sk/ , prípadne

Čítaj viac