Prenájom auly

Vnútorné priestory auly sú: konferenčná sála – kino sedenie s kapacitou 650 miest, zasadacia miestnosť s kapacitou 40 miest, 3 miestnosti pre koordinačné tímy, usporiadateľov resp. zázemie pri realizácií akcií s kapacitou 4 -6 osôb, priestor pre catering – bufet pre cca 200 osôb ( možnosť rozmiestnenia ďalších bufetových stolov v priestoroch vstupnej haly a na balkóne ), šatňa a sociálne zariadenia. Pri prenájme je možnosť vyhradenia parkoviska s kapacitou cca 80 parkovacích miest

Využitie auly

Aula a vnútorné priestory sa môžu využívať na:
1. vzdelávacie aktivity EU v Bratislave súvisiace s jej poslaním, úlohou a postavením v zmysle Štatútu EU v Bratislave,
2. komerčné využitie na základe krátkodobého nájmu a za odplatu:

  • Konferencie
  • Kongresy
  • Semináre
  • Prednášky
  • Školenia
  • Firemné meetingy
  • Prezentácie
  • Spoločenské podujatia

Máte záujem o prenájom priestorov auly? Kontaktujte nás.

Komerčné využitie

Záujemca o komerčné využitie Auly (ďalej „užívateľ“) je povinný písomne a to formou objednávky, najneskôr 10 dní pred uskutočnením podujatia, požiadať CPČaUS EU v Bratislave o krátkodobý nájom konkrétneho priestoru. V objednávke uvedie presný dátum, účel, časový rozvrh organizovaného podujatia a požadované technické a organizačné zabezpečenie akcie.

Organizačná súčasť EU

Organizačná súčasť EU v Bratislave (ďalej „užívateľ“), ktorá má záujem o priestory Auly, je povinná písomne a to formou objednávky, najneskôr 10 dní pred uskutočnením podujatia požiadať CPČaUS EU v Bratislave o rezerváciu konkrétneho priestoru. V objednávke uvedie presný dátum, účel, časový rozvrh organizovaného podujatia a požadované technické a organizačné zabezpečenie aktivity.