Vnútorné priestory auly
  • ● konferenčná sála, kino sedenie s kapacitou 650 miest ( 25 radov po 26 miest )
  • ● zasadacia miestnosť s kapacitou 40 miest
  • ● 3 miestnosti pre koordinačné tímy, usporiadateľov resp. zázemie pri realizácií akcií s kapacitou 4 -6 osôb
  • ● priestor pre catering – bufet pre cca 200 osôb, možnosť rozmiestnenia ďalších bufetových stolov v priestoroch vstupnej haly a na balkóne
  • ● šatňa a sociálne zariadenia
  • ● možnosť vyhradenia parkoviska s kapacitou cca 80 parkovacích miest

Máte záujem o prenájom priestorov auly? Kontaktujte nás.