Zasadacia miestnosť

Zasadacia miestnosť sa nachádza v budove auly a je rýchlo prístupná z hlavnej sály alebo z bufetu. Kapacitne ponúka priestor pre 40 ľudí a je zariadená technickým vybavením, stolmi a stoličkami.

Využitie zasadacej miestnosti

Využitie zasadacej miestnosti je vhodné pre menšie alebo doplnkové prednášky, workshopy, prezentácie, diskusie alebo ako VIP miestnosť. Táto miestnosť je taktiež vhodná pre interview s médiami.

Technické vybavenie

Zasadacia miestnosť je plne technicky vybavená pre menšie prednášky alebo workshopy. Okrem audiovizuálnej techniky disponuje optickým internetom a wifi pripojením.

  • 1x centrálny FULL HD projektor s plátnom
  • 24x diskusný mikrofón
  • DVD prehrávač
  • Stropné reproduktory
  • AV receiver