Aula

Ekonomickej Univerzity
v Bratislave

Ikona diplomu
Slávnostné otvorenie
v roku
2008
Ikona kružidla
Multifunkčné centrum
s kapacitou
cca 650 osôb
Ikona kompasu
Dosuptnosť a prístupnosť
na akademickej pôde
Ekonomickej Univerzity

Vitajte

Aula hosťuje mnohé významné akademické a kultúrne podujatia

Stavba bola dokončená za podpory vlády v roku 2008 ako najmodernejšia aula v strednej Európe a doposiaľ hosťovala mnohé významné univerzitné, spoločenské, ale aj firemné a súkromné podujatia.
Radi vás privítame na akademickej pôde Ekonomickej Univerzity v Bratislave.
Priestory auly
Hlavná sála Auly
Ekonomickej Univerzity
V Bratislave
Aula Ekonomickej Univerzity sála v Bratislave - interiér

Využitie

Reprezentatívne
Kongresové a podnikateľské centrum

Aula slúži na vzdelávacie aktivity EU v Bratislave súvisiace s jej poslaním, úlohou a postavením. Aula môže mať takisto aj komerčné využitie na základe krátkodobého nájmu a za odplatu.

Multifunkčné centrum

s kapacitou 650 ľudí.
Aula v blízkosti centra Bratislavy ponúka kapacitu pre 650 ľudí a jej súčasťou je zasadacia miestnosť a bar pre účastníkov.
Aula Ekonomickej Univerzity - exteriér

Reprezentatívne priestory

pre akademické aj komerčné podujatia.
Reprezentatívne priestory vhodné pre usporiadanie konferencií, prednášok, prezentácii, kongresov, seminárov alebo školení.
Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave predsálie foyer - interiér

Moderné technológie

s audio-vizuálnym zázemím.
Hlavná sála auly je vybavená systémom veľkoplošnej projekcie a brilantným audio systémom.
Audio-vizuálne technológie v aule