Prenájom

Auly Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Aula EUBA - podujatie
Ikona diplomu

Akademické využitie

Rezervácia priestorov pre univerzitné podujatia
Organizačná súčasť EU v Bratislave, ktorá má záujem o priestory Auly, je povinná písomne a to formou objednávky, najneskôr 10 dní pred uskutočnením podujatia požiadať CPČaUS EU v Bratislave o rezerváciu konkrétneho priestoru. V objednávke uvedie presný dátum, účel, časový rozvrh organizovaného podujatia a požadované technické a organizačné zabezpečenie aktivity.
Organizačná súčasť CPCUS
Aula Ekonomickej Univerzity sála v Bratislave - interiér
Ikona osobnej karty

Komerčné využitie

Reprezentatívne priestory pre komerčné využitie
Záujemca o komerčné využitie Auly je povinný písomne a to formou objednávky, najneskôr 10 dní pred uskutočnením podujatia, požiadať CPČaUS EU v Bratislave o krátkodobý nájom konkrétneho priestoru. V objednávke uvedie presný dátum, účel, časový rozvrh organizovaného podujatia a požadované technické a organizačné zabezpečenie akcie.
Kontaktujte nás