Priestory

Auly Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Vnútorné priestory

Reprezentatívne priestory s kapacitou do 650 ľudí

Aula Ekonomickej Univerzity sála v Bratislave - interiér
Hlavná sála s kino sedením
Kapacita
650 miest
Aula Ekonomickej Univerzity v Bratislave predsálie foyer - interiér
Predsálie - foyer vstup do auly
Kapacita
cca 100 osôb
Aula EUBA priestor - bar
Bar/bufet pre catering
Kapacita
cca 200 osôb
Aula EUBA priestor - zasadačka
Zasadacia miestnosť
Kapacita
40 miest
Ikona prezentácie
Koordinačné
priestory
3 miestnosti
Ikona tlmočníka
Priestory pre tlmočenie
2 miestnosti
Ikona osobnej karty
Šatňa a sociálne zariadenia
pre personál a účastníkov
Ikona vozidla
Parkovisko s kapacitou
pre cca 80 vozidiel
© SecTec Security Day 2018
Záznam z podujatia

Využitie auly

Aula a vnútorné priestory sa môžu využívať na vzdelávacie aktivity EU v Bratislave súvisiace s jej poslaním, úlohou a postavením v zmysle Štatútu EU v Bratislave a komerčné využitie na základe krátkodobého nájmu a za odplatu.
Galéria
  • Konferencie
  • Kongresy
  • Semináre
  • Prednášky
  • Školenia
  • Prezentácie
  • Firemné meetingy
  • Spoločenské podujatia
Aula EUBA - podujatie
Ikona diplomu

Univerzitné využitie

Rezervácia priestorov pre akademické podujatia.
Prenájom
Aula Ekonomickej Univerzity sála v Bratislave - interiér
Ikona osobnej karty

Komerčné využitie

Reprezentatívne priestory pre komerčné využitie.
Prenájom